Kuryłek-Jędrek, Ewelina. " ,,Potrzeba myśli i uczucia” - pejzaż romantyczny/pejzaż polski w pismach Goszczyńskiego, Grabowskiego, Kraszewskiego i innych." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 1 Jul. 2022