Daniel, K. (2019). Obywatelskie prawo wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego – przykład Republiki Chorwacji. MłOda Humanistyka, 14(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/225