Daniel, Katarzyna. " Obywatelskie prawo wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego – przykład Republiki Chorwacji." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 22 Sep. 2021