Stec, Łukasz. " Acedia a poszukiwanie nieokreślonego. Między melancholią, nudą a utopią." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 17 Sep. 2021