KRZYSZTOF JAMROŻY, Magdalena Gadamska,. Dobry nauczyciel akademicki w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/227>. Date accessed: 22 sep. 2021.