Krzysztof Jamroży, Magdalena Gadamska,. " Dobry nauczyciel akademicki w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 22 Sep. 2021