Krzysztof Jamroży, Magdalena Gadamska,. " Dobry nauczyciel akademicki w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego" Młoda Humanistyka [Online], Volume 14 Number 1 (29 June 2019)