LUDWIKOWSKA, Małgorzata. Apokalipsa św. Jana w literackich rozrachunkach Andrzeja Struga z Wielką Wojną. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/229>. Date accessed: 06 july 2022.