Ludwikowska, Małgorzata. " Apokalipsa św. Jana w literackich rozrachunkach Andrzeja Struga z Wielką Wojną." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 6 Jul. 2022