Ludwikowska, Małgorzata. " Apokalipsa św. Jana w literackich rozrachunkach Andrzeja Struga z Wielką Wojną" Młoda Humanistyka [Online], Volume 14 Number 1 (29 June 2019)