Stradomska, Marlena. " Zagrożenia suicydalne a formy wsparcia osób potrzebujących pomocy - ujęcie integralne." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 19 Sep. 2021