Stradomska, Marlena. " Zagrożenia suicydalne a formy wsparcia osób potrzebujących pomocy - ujęcie integralne" Młoda Humanistyka [Online], Volume 14 Number 1 (29 June 2019)