Mroczek, M. (2019). Eksplikacja pojęcia odpowiedzialności na podstawie świadectw literackich Janusza Korczaka w świetle myśli o odpowiedzialności Romana Ingardena. MłOda Humanistyka, 14(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/237