Mroczek, M. 2019 Jun 29. Eksplikacja pojęcia odpowiedzialności na podstawie świadectw literackich Janusza Korczaka w świetle myśli o odpowiedzialności Romana Ingardena. Młoda Humanistyka. [Online] 14:1