Mroczek, Marzena. " Eksplikacja pojęcia odpowiedzialności na podstawie świadectw literackich Janusza Korczaka w świetle myśli o odpowiedzialności Romana Ingardena." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 22 Sep. 2021