Mroczek, Marzena. " Eksplikacja pojęcia odpowiedzialności na podstawie świadectw literackich Janusza Korczaka w świetle myśli o odpowiedzialności Romana Ingardena" Młoda Humanistyka [Online], Volume 14 Number 1 (29 June 2019)