MARCJANIK, Marta. Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 2, n. 1, jan. 2014. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/24>. Date accessed: 06 july 2022.