Marcjanik, M. (2014). Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.. MłOda Humanistyka, 2(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/24