Marcjanik, Marta. " Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.." Młoda Humanistyka [Online], 2.1 (2014): n. pag. Web. 6 Jul. 2022