Marcjanik, Marta. " Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców." Młoda Humanistyka [Online], Volume 2 Number 1 (1 January 2014)