Jakimiec, Daniel. " Placówki edukacji publicznej w identyfikacji dysfunkcji rodziny." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 21 Sep. 2021