Chmiel, T. (2019). Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska. Uwarunkowania w Polsce na tle światowej sytuacji ekologicznej. MłOda Humanistyka, 14(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/247