Chmiel, Tomasz. " Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska. Uwarunkowania w Polsce na tle światowej sytuacji ekologicznej." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 15 Aug. 2022