Chmiel, Tomasz. " Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska. Uwarunkowania w Polsce na tle światowej sytuacji ekologicznej" Młoda Humanistyka [Online], Volume 14 Number 1 (29 June 2019)