Pistelok, Paweł. " Współczesne tendencje w kulturze i życiu codziennym. Perspektywa socjologiczna." Młoda Humanistyka [Online], 2.1 (2014): n. pag. Web. 1 Jul. 2022