Pistelok, Paweł. " Współczesne tendencje w kulturze i życiu codziennym. Perspektywa socjologiczna" Młoda Humanistyka [Online], Volume 2 Number 1 (1 January 2014)