Leśniak-Moczuk, A. (2019). Motoryzacja w kontekście socjologii życia codziennego. MłOda Humanistyka, 15(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/255