Leśniak-Moczuk, Arkadiusz. " Motoryzacja w kontekście socjologii życia codziennego." Młoda Humanistyka [Online], 15.2 (2019): n. pag. Web. 22 Sep. 2021