Leśniak-Moczuk, Arkadiusz. " Motoryzacja w kontekście socjologii życia codziennego" Młoda Humanistyka [Online], Volume 15 Number 2 (31 December 2019)