Pomarańska, R. (2019). Logos i ethos pracownika młodzieżowego. MłOda Humanistyka, 15(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/262