Pomarańska, Renata. " Logos i ethos pracownika młodzieżowego." Młoda Humanistyka [Online], 15.2 (2019): n. pag. Web. 2 Jul. 2022