Pomarańska, Renata. " Logos i ethos pracownika młodzieżowego" Młoda Humanistyka [Online], Volume 15 Number 2 (31 December 2019)