Przewoźnik, K. (2020). Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych wobec nadużyć stron wojujących. MłOda Humanistyka, 16(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/264