Przewoźnik, K. 2020 May 19. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych wobec nadużyć stron wojujących. Młoda Humanistyka. [Online] 16:1