Przewoźnik, Karolina. " Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych wobec nadużyć stron wojujących." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 22 Sep. 2021