Przewoźnik, K. (2020). Psychologiczny motyw w zakresie przyczyn oraz skutków terroryzmu. MłOda Humanistyka, 16(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/271