Przepiórkowski, M. (2020). Analiza dyskursu internetowych ogłoszeń o pracę we współczesnych korporacjach wielkorynkowych w Polsce. MłOda Humanistyka, 16(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/278