Przepiórkowski, Mikołaj. " Analiza dyskursu internetowych ogłoszeń o pracę we współczesnych korporacjach wielkorynkowych w Polsce." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 21 Sep. 2021