Borek, Bartłomiej. " Kobieta w nowelistyce Zygmunta Niedźwieckiego." Młoda Humanistyka [Online], 17.2 (2020): n. pag. Web. 6 Jul. 2022