Borek, Bartłomiej. " Kobieta w nowelistyce Zygmunta Niedźwieckiego" Młoda Humanistyka [Online], Volume 17 Number 2 (11 March 2021)