Mosiołek, G. (2021). Geneza i ideologia ruchów „Nowej Lewicy” w XX wieku. MłOda Humanistyka, 17(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/289