Mosiołek, Grzegorz. " Geneza i ideologia ruchów „Nowej Lewicy” w XX wieku." Młoda Humanistyka [Online], 17.2 (2020): n. pag. Web. 6 Jul. 2022