Mosiołek, Grzegorz. " Geneza i ideologia ruchów „Nowej Lewicy” w XX wieku" Młoda Humanistyka [Online], Volume 17 Number 2 (11 March 2021)