Mosiołek, Grzegorz. " Zabawy Lasowiaków i Rzeszowiaków w II połowie XIX wieku i I połowie wieku XX." Młoda Humanistyka [Online], 17.2 (2020): n. pag. Web. 6 Jul. 2022