KLAUDIA MATERA, Patrycja Oleś,. Podróżowanie oraz program Erasmus+ - wpływ na rozwój osobisty. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 17, n. 2, mar. 2021. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/293>. Date accessed: 06 july 2022.