Klaudia Matera, Patrycja Oleś,. " Podróżowanie oraz program Erasmus+ - wpływ na rozwój osobisty." Młoda Humanistyka [Online], 17.2 (2020): n. pag. Web. 6 Jul. 2022