Haligowska, A. (2022). Praca socjalna jako działanie wobec obszarów wykluczenia społecznego. MłOda Humanistyka, 18(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/297