Haligowska, Aneta. " Praca socjalna jako działanie wobec obszarów wykluczenia społecznego." Młoda Humanistyka [Online], 18.1 (2021): n. pag. Web. 18 May. 2022