Haligowska, Aneta. " Praca socjalna jako działanie wobec obszarów wykluczenia społecznego" Młoda Humanistyka [Online], Volume 18 Number 1 (22 March 2022)