AGNIESZKA WINIARSKA, adminAlicja Micał,. Wpływ przemocy fizycznej na funkcjonowanie społeczne dziecka. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2022. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/298>. Date accessed: 02 oct. 2022.